Browse By

Mesečna Arhiva: februar 2017

Pripreme za polaganje prijemnih ispita

Pripreme za polaganje prijemnih ispita na dramskim akademijama, vrše se u pet etapa: I Procena mogućnosti svakog kandidata (Razgovor i upoznavanje sa kandidatom. Procena mogućnosti i šanse da se upiše na Akademiju drmaskih umetnosti. Rad sa kandidatom, koji prema izvršenoj proceni ne zadovoljava kriterijume za