Vasilije Krstić

Predavač

Rođen je 7.7.1994. Diplomirao je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu na odseku “Prevencija i tretman poremećaja ponašanja”.

Osnivač je humanitarne organizacije “Centar za širenje pozitivne energije”.

Učestvovao je u mnogim stručnim programima namenjenim deci i mladima u okviru raznih institucija i organizacija:

  • “Centar za porodični smeštaj i usvojenje” -pružanje psihološke podrške deci iz hraniteljskih porodica,
  • “Zavod za vaspitanje dece i omladine”- sprovođenje razvojnih i psihoedukativnih radionica,
  • “Centar za pozitivan razvoj dece i omladine”- realizacija specijalno-pedagoških preventivnih aktivnosti u osnovnim školama na teritoriji Beograda.

Dugogodišnji je član Centra za kulturnu edukaciju „Studio“ gde i danas vrši funkciju predavača u radu sa decom i asistenta predavača u radu sa mladima. Aktivno učestvuje u realizaciji predstava kao i u edukaciji i vaspitanju polaznika.