Browse By

Gluma za odrasle

Usavršite tehnike govora i govorništva, oslobodite se straha od javnog nastupa, poboljšajte kvalitet Vašeg nastupa, podignite samopouzdanje, postanite vrhunski profesionalac u poslu kojim se bavite, upoznajte nove ljude i budite ostvareni!

U modernom svetu gluma za odrasle je sastavni deo života svakog poslovnog i uspešnog čoveka.

Gluma nije samo umetnost namenjena pozorišnim i filmskim radnicima, već se koristi u gotovo svim sferama savremenog društva.

Gluma nije laž, kako se uglavnom, pogrešno shvata, već iskrena interpretacija određenog lika ili dela.

Sastavne segmente glume čine: govor, pokret, stav, disanje, koncentracija, spontanost kao i umeće improvizacije i snalaženja u nepredviđenim situacijama.

Studio Centar Vam omogućava da radite na sebi usavršavajući svoju ličnost i sopstveno telo.

Program rada:

  • GLUMA

(kroz zadatke improvizacije, kao i kroz monološke i dijaloške scene naučićete da pridobijete pažnju drugih, ovladate auditorijumom, podignete samopouzdanje, kao i da odvojite bitno od nebitnog. Poseban segment nastave biće posvećen Vašim vlastitim potrebama, odnosno usavršavanju prezentacija Vaših projekata, komunikaciji sa klijentima, pripremanju ispita ili razgovora za posao.)

  • GOVOR

(dikcija je nezaobilazni element svakog uspešnog čoveka. Kroz vežbe dikcije poboljšaćete artikulaciju i jasnoću govora.Pravilnim, izražajnim i čistim govorom učinićete svoj nastup profesionalnijim. Vežbe govora podrazumevaju i tehniku govorništva koja podrazumeva rad na pauzama, logičkim i jezičkim akcentima, gradacijama…)

  • POKRET

(govor tela je često prva stvar koja se primeti na osobi. Gestovi, pokreti i neverbalni signali ostvaljaju prvi i najsnažniji utisak o nekoj osobi.Povećajte sigurnost vašeg tela, lišite se nepotrebne gestikulacije i suvišnih pokreta i zauzimite čvrst stav.)

  • DISANJE

(Opustite Vaše telo, naučite pravilno da dišete i tako ravnomerno trošite vazduh u svom organizmu.)

Rad u grupama.

Trajanje kursa: 4 meseca

Periodi održavanja kurseva: septembar – januar / mart – jul

Časovi se odvijaju 2 puta nedeljno u trajanju od 2 sata.