Browse By

Nikolina Radović

  • Marketing menadžer

Rođena 16. decembra 1990. godine u Beogradu.

Diplomirala 2012. godine na Visokoj građevinsko-geodetskoj školi u Beogradu.

Nakon početnog iskustva u struci u firmi Prva agencija Beograd, 2012. godine, posvetila se marketinškoj struci i usavršavanju.

Tokom 2013. godine radila je u kompaniji Whirpool kao menadžer prodaje.

U Studio Centru, radi od 2014. kao menadžer prodaje pozorišnih predstava, da bi od 2015. godine preuzela i posao marketing menadžera.

Pohađala je i kurs IT Akademije, smer za PHP programere.