Program rada

Rad u grupi (do 10 polaznika po grupi)

Trajanje kursa: 1 mesec / 8 časova u trajanju od 3 sata

GLUMA

Kroz zadatke improvizacije, naučićete da pridobijete pažnju drugih, ovladate auditorijumom, podignete samopouzdanje, kao i da odvojite bitno od manje bitnog.

Poseban segment nastave biće posvećen vašim vlastitim potrebama, odnosno usavršavanju prezentacija vaših projekata, komunikaciji sa klijentima, pripremanju ispita ili razgovora za posao.

GOVOR

Dikcija je nezaobilazni element svakog uspešnog čoveka.

Kroz vežbe dikcije poboljšaćete artikulaciju i jasnoću govora. Pravilnim, izražajnim i čistim govorom učinićete svoj nastup profesionalnijim. Vežbe govora podrazumevaju i tehniku govorništva koja podrazumeva rad na pauzama, logičkim i jezičkim akcentima, gradacijama…

POKRET

Govor tela je često prva stvar koja se primeti na osobi.

Gestovi, pokreti i neverbalni signali ostvaljaju prvi i najsnažniji utisak o nekoj osobi. Povećajte sigurnost vašeg tela, lišite se nepotrebne gestikulacije i suvišnih pokreta i zauzimite čvrst stav.

DISANJE

Opustite Vaše telo, naučite pravilno da dišete i tako ravnomerno trošite vazduh u svom organizmu.

Ovaj vid programa se realizuje kroz jednomesečni kurs, koji se održava nekoliko puta godišnje.

U modernom svetu gluma za odrasle je sastavni deo života svakog poslovnog i uspešnog čoveka.

Gluma nije samo umetnost namenjena pozorišnim i filmskim radnicima, već se koristi u gotovo svim sferama savremenog društva. Gluma nije laž, kako se uglavnom pogrešno shvata, već iskrena interpretacija određenog lika ili dela. Sastavne segmente glume čine: govor, pokret, stav, disanje, koncentracija, spontanost kao i umeće improvizacije, snalaženje u nepredviđenim situacijama.

Studio Centar Vam omogućava da radite na sebi usavršavajući svoju ličnost i sopstveno telo.

Scroll to top