Pripreme za polaganje prijemnih ispita na dramskim akademijama, vrše se u pet etapa:

I Procena mogućnosti svakog kandidata
(Razgovor i upoznavanje sa kandidatom. Procena mogućnosti i šanse da se upiše na Akademiju drmaskih umetnosti. Rad sa kandidatom, koji prema izvršenoj proceni ne zadovoljava kriterijume za polaganje prijemnog ispita na Akademijama dramskih umetnosti, nije moguć.)
II Izbor tekstova
(Izbor najadekvatnijih tekstova, po programu prijemnog ispita na Akedemijama dramskih umetnosti.)
III Analiza tekstova i rad na svakom tekstu posebno
(Detaljna analiza dela iz kojih su preuzeti određeni monolozi, analiza radnje, lika, i odnosa. Priprema zadataka.)
IV Generalne probe
(Generalne probe, kojima prisustvuje improvizovana komisija, sačinjena od dramskih umetnika.)
V Psihološka priprema
(Psihološka priprema svakog kandidata pred polaganje prijemnog ispita.)

Napomene

Studio Centar NE GARANTUJE nijednom kandidatu upis na fakultet. Studio Centar u svakom trenutku može otkazati rad sa kandidatom, ukoliko predavač proceni da se kandidat ne pridržava programa rada.

Scroll to top