Pripreme za polaganje prijemnog

Studio Centar poziva buduće kandidate koji će polagati prijemni ispit na Akademijama dramskih umetnosti da se jave i prođu detaljnu i kompletnu pripremu za prijemni ispit.

  • Izbor tekstova
  • Analiza tekstova i rad na svakom tekstu posebno
  • Generalne probe
  • Psihološka priprema

Pripreme se vrše u grupnoj ili individualnoj nastavi.

Grupna nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od 2 sata.

Pripreme se vrše u period od februara 2017 do juna 2017.

Detaljnije

Scroll to top